Menu


Partneři:

 

Mediální partneři

 

Sponzoři

 

Členské příspěvky

 

 

Členské oddílové příspěvky zakládají hráčům právo na členství v oddíle, příslušnost k jednotlivým družstvům oddílu a možnost využívat personální a materiální zázemí oddílu pro organizovanou sportovní činnost. 

 

Členové našeho oddílu platí Členské oddílové příspěvky dle sazebníku níže - možnosti plateb viz. níže, odstavec platební možnosti.

 

 

Dále každý rok platíme za členy našeho oddílu jednorázový poplatek za členství v Českém svazu vodního póla (ČSVP) a ve Sportovním klubu Univerzity Palackého (UPOL). Tyto poplatky jsou zahrnuty v příspěvcích. 

 

 

 

Družstvo 

Roční 

příspěvky

Pololetní

příspěvky

Měsíční

příspěvky

Přípravka

7.000,-

3.500,-

700,-

Žáci

8.000,-

4.000,-

800,-

Dorost

8.000,-

4.000,-

800,-

Dospělí

4.000,-

---

---

 

Možnosti plateb:

ROČNÍ - platba od 1.9. do 15.10. 

POLOLETNÍ - platba od 1.9. do 31.10. a od 1.1. do 28.2. 

MĚSÍČNÍ - platba do 25. dne v měsíci.

 

Platební možnosti

Příspěvky je možné pouze zaslat na:

oddílový účet č.: 180 457 63 09 / 0800 u České spořitelny, a.s.

VS: 66

(v poznámce k platbě uveďte jméno, příjmení a rok narození osoby, za níž je členský oddílový příspěvek placen - hráč, trenér, asistent, vedoucí, funkcionář, fanoušek). 

 

QR platba:

 

 

V případě nezaplacení Oddílového příspěvku v daném termínu se členové vystavují riziku nenastoupení v utkání a nevpuštění na sportoviště! 

 

V ceně příspěvků jsou zahrnuty poplatky za členství v ČSVP a v SK UPOL. Dále jsou hráčům hrazeny cesty a ubytování při turnajích a další platby a náklady související s účastí v soutěžích vodního póla Při vícedenních výjezdech může být vybírána spoluúčast.

 


 

I přes růst cen nájmu, pohonných hmot, cestovních výdajů a dalších neustále se zvyšujících nákladů se snažíme držet výši členských příspěvků na přijatelné výši. Bohužel jsme nuceni přistoupit, z důvodu aktuální ekonomické situace, k úpravě příspěvků a spoluúčasti na turnajích.

Jsme v situaci kdy nám rostou takřka všechny náklady - cena jízdenek, pohonné hmoty, veškeré náklady na pronájem bazénu a ubytování při utkáních a v této situaci jsme nuceni část takto rostoucích nákladů přenést do členských příspěvků. Nechceme na rodiče přenést veškeré zvýšení nákladů, ale z důvodu finanční stability klubu upravujeme členské příspěvky a spoluúčast na utkáních. 

Pokud budete mít problém s úhradou členských příspěvků, můžeme pomoci s některými nadačními fondy, které sportovní činnost podporují nebo najít možnost, jak náklady minimalizovat. Nadále stále platí, že činnost našeho oddílu je dotovaná z dotací města Olomouce, Olomouckého kraje, Národní sportovní agentury či Českého svazu vodního póla, bez kterých by náš oddíl fungovat nemohl. Stejně jako těmto subjektům, jsme velmi vděční i našim partnerům a sponzorům, díky kterým se náš oddíl může neustále posouvat a rozrůstat.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost!

 

Martin Bakala

 

Předseda oddílu