Příspěvky

Platby příspěvků

Platba členských příspěvků na sezonu 2020/2021

Mládežnické kategorie – částka 4.000,- Kč

Číslo účtu  -        180 457 63 09 / 0800

Var. symbol -      66

Text -                   jméno hráče a rok narození